Παρκέ δάπεδα

Παρκέ δάπεδα με το βλέμμα στη φύση

Όλα τα δάπεδα παρκέ της εταιρία μας φέρουν τη σήμανση CE και συνεπώς είναι συμβατά με τις βασικές απαιτήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργειας. Ζητήσαμε από αναγνωρισμένα εργαστήρια να ελέγξουν τα δάπεδα μας και ανταποκρίνονται σε μεγάλο μέρος σε όλες τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιπλέον, οι εκπομπές φορμαλδεΰδης του τελικού προϊόντος είναι συμβατές με τις E1. 

1199010835 PERS

1199010835 PERS

1199010836 PERS

1199010836 PERS

1199010837 PERS

1199010837 PERS

1199010838 PERS

1199010838 PERS

1199010839 PERS

1199010839 PERS

1199010840 PERS

1199010840 PERS

1199010841 PERS

1199010841 PERS

1199010922 PERS

1199010922 PERS

1199010984 PERS

1199010984 PERS

1199010908 PERS

1199010908 PERS

1199010909 PERS

1199010909 PERS

1199010910 PERS

1199010910 PERS

1199010911 PERS

1199010911 PERS

1199010912 PERS

1199010912 PERS

Copyright © 2018 ALLHOME. All Rights Reserved powered by NICMEDIA